Kontakt

Sídlo spoločnosti
LG Bau-Trade, s.r.o.
Levočská 866/10
058 01 Poprad

IČO: 50463489
IČ DPH: SK2120355248

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okr. súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka č. 33463/P


Všeobecné obchodné podmienky

Bankové spojenie:
UniCredit Bank
IBAN: SK70 1111 0000 0014 7304 9004, SWIFT UNCRSKBX

Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK93 0900 0000 0051 3935 8835, SWIFT: GIBASKBX


Sídlo prevádzky:
Stavebniny Revúca
Železničná 227/48
050 01 Revúca

telefón:
+421 58 732 53 76
+421 911 021 330

email:
predajna@lgbautrade.sk